Palvelut

Maa-ainesten myynti ja kuljetus

  • Soraa
  • Mursketta
  • Sepeliä

Rakennusten pohjatyöt

  • Salaojitus
  • Sadevesiviemäröinti
  • Sisä- sekä ulkotäyttö
  • Piharakentaminen

Lisäksi

  • Jätevesijärjestelmien teko (imeytys- ja suodatuskentät)
  • Rantojen ruoppaus